Pravidelná setkávání s fyzikou pro pedagogy na Praze 12

Přidejte se a pojďte zkoumat a poznávat svět skrze fyzikální pokusy.

Učíte v MŠ, na 1.stupni nebo jste učitel fyziky na 2.stupni ZŠ ?


Ve všech případech je centrum otevřeno právě pro vás.

Ve školním roce 2019/20 se budeme scházet vždy třetí úterý v měsíci pokud nebude dohodnuto jinak.

Setkávání jsou pro účastníky Z D A R M A. 

Mateřské školy

Program v centru je připravován pro předškolní vzdělávání.
Odborný garant:
RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. 

1. stupeň ZŠ

Program v centru je připravován pro mladší školní věk.
Odborný garant:
RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. 

2. stupeň ZŠ

Program v centru je připravován pro vyučující předmětu fyzika.
Odborný garant:
RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D. 

Co v centru najdete ?

Inspirace nejen do hodin fyziky

Pohodová atmosféra - Nápady - Sdílení - Zapojení - Podnětné prostředí - Pozitivní energie

Pravidelnost v setkávání
10x za školní rok

Setkání v centru probíhají každou třetí středu (pokud není domluveno jinak) v měsíci v čase 16 - 18 hodin. Setkání je tedy ve školním roce 10. Sledujte, obsah, protože součástí může být i exkurze, která bude uskutečněna jinde a možná i v jiný čas. Na každé setkání se přihlaste, tak abychom zajistili občerstvení, materiál a pomůcky v dostatčném množství.

Každé třetí úterý 16:00 - 18:00 na MŠ a ZŠ Angel, pokud nebude uvedeno jinak.

Kvalitní fyzikální obsah a pomůcky
k zapůjčení do vašich hodin

Kvalitní fyzikální obsah je garantován odborností, praxí a zkušenostmi vedoucí centra a učitelů, kteří setkání v centru vedou. Program je v maximální míře založen na experimentech a heuristické výukové metodě. Uvidíte a vyzkoušíte si, co vše je možné skrze pokusy žáky naučit. Součástí setkání je přirozeně sdílení vlastních nápadů, příkladů dobré praxe, diskuse, vše, co potřebujete pro to, abyste si ve svých hodinách a při práci s dětmi byli jisti.

Každé setkání je zaměřeno na jedno konkrétní téma nebo oblast podle dohody s účastníky.